You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

ผลงานนวัตกรรม

โครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ CODEKATHON
รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 23 - 26 มิ.ย. 2565
สถานที่อบรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัด เชียงใหม่
ลำดับ โรงเรียน ชื่อทีม สมาชิกในทีม ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน รายละเอียด
1 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
จังหวัดเชียงใหม่
BKN2 ด.ช.พลมนัส อุดสม
นายหอม ยอดรู
นายตี๋ เลาแหลว
ด.ช.เจมส์ ค้อน
Smart Living Safety & Convenience รีโมทอัจฉริยะ รีโมทอัจฉริยะ ที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความปลอดภัย และสะดวกสบายในการอาศัยภายในบ้าน โดยมีการตรวจจับขโมยที่จะเข้าบ้าน โดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับบุคคล พร้อมแจ้งเตือนผ่านแอป LINE และมีเซนเซอร์วัดความชื้น วัดอุณหภูมิ ถ้าหากอากาศร้อน ระบบจะทำการเปิดพัดลมโดยอัตโนมัติ
2 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
จังหวัดพะเยา
UNDERWINDOW นายสุภเวช ใจวังโลก
นายเจษฎา มีสุข
นางสาวนภัสสนันท์ สมฤทธิ์
นางสาวปรารถนา ลิมปิโรจนฤทธิ์
Smart Environment Wise Boat เรือเก็บขยะอัตโนมัติ เรือเก็บขยะอัตโนมัติ ที่ทำหน้าที่เก็บขยะ โดยมีแป้นพิมพ์ควบคุมการทำงานของมอเตอร์บังคับทิศทางเรือ มีการได้พลังงานจาก Solar Cell พร้อมแจ้งเตือนผ่าน LINE เมื่อถังขยะในเรือเก็บจนเต็มปริมาณแล้ว
3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
จังหวัดพะเยา
บ่ายสามสิบห้า นางสาวจินห์จุฑา เสียงเย็น
นางสาวรัตติกาล เมืองมูล
นางสาวถิรนันท์ แสงศรีจันทร์
นางสาวชมพูพิงค์ ไชยศรี
Smart Environment เครื่องตรวจสภาพอากาศ Fairy Forcaster เครื่องตรวจสภาพอากาศ Fairy Forcaster ตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ในกระบอกตามปริมาตรที่กำหนด พร้อมทั้งวัดอุณหภูมิ ความชื้น และความเร็วลม แล้วส่งข้อมูลไปยัง Google Sheet ผ่าน MIT App Inventor
4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ นายทินกรรตุ์ วันแรก
นางสาวสันห์ฤทัย อินวิใจ
นางสาวอาภัสรา พงสปิน
นายศิรชัช สิทธิปัญญา
Smart Community Security Bicycle ระบบอุปกรณ์เสริมในรถจักรยาน โดยมีหน้าที่แจ้งเตือนระยะห่างของพาหนะ หรือวัตถุที่ตามหลังจักรยาน และมีการแสดงระยะห่างทางหน้าจอ และตรวจจับการล้มของจักรยาน พร้อมส่งสัญญาณเตือน ไปยังแอปพลิเคชัน LINE ได้
5 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก
จังหวัดเชียงใหม่
kids to code team B ด.ช.ธนาวัฒน์ คำแสน
ด.ญ.ข้าวขวัญ ตากันทะ
ด.ช.วีระพล ก้องพนาไพรสณฑ์
ด.ญ.ณัฐณิชา เวนัว
Smart Farm ระบบรดน้ำอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบรดน้ำอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีแนวคิดในการปลูกผักภายในโรงเรียนบ้านสะลวงนอก ซึ่งนำร่องในการทำระบบรดน้ำ โดยทำงานวัดค่าความชื้นของดิน หากค่าความชื้นดินน้อย ระบบจะทำการรดน้ำอัตโนมัติ
6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม่
Inception ด.ช.ชยพล ศักรินทร์กุล
ด.ญ.ณัฐณิชา อินต๊ะราชา
ด.ช.อนาวิน สุปินนะ
ด.ช.อิงควิชญ์ หวังชัย
Smart Community MED Voice Assistant MED Voice Assistant เครื่องตรวจจับสัญญาณเสียงขอความช่วยเหลือจากผู้ป่วยติดเตียง สามารถตรวจจับสัญญาณเสียงขอความช่วยเหลือจากผู้ป่วยติดเตียงในเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน ด้วยระบบ Webcam/Microphone รับเสียงคนไข้ที่ขอความช่วยเหลือ จากนั้นระบบจะส่งสัญญาณผู้ดูแลคนไข้ติดเตียง
7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม่
lessthanthree ด.ช.ภูตะวัน สันติรัตนพงศ์
ด.ช.ธัญชัย เมืองแก่น
ด.ช.โทโมคิ เทราดะ
ด.ช.ภาณุทัศน์ อภิชนาธง
Smart Community AI EYES ระบบการตรวจจับสายตาของผู้ต้องสงสัย AI EYES สามารถตรวจจับสายตาของผู้ต้องสงสัย เพื่อใช้ในการสอบปากคำของผู้ต้องสงสัย ให้สังเกตที่ดวงตาว่ากำลังโกหกหรือเปล่า โดยมีใช้หลักการในการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้ช่วยสืบคดี และค้นหาเบาะแสได้ง่ายยิ่งขึ้น
8 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
จังหวัดเชียงใหม่
MCM4 ด.ช.จิรัฎฐ์ ชวชาติ
ด.ช.ธนานพ ปัญญามูลวงษา
ด.ญ.รินรดา สุรพลชัย
นางสาวเฉิงอัน ซึ
Smart Living ประตูอัจฉริยะ Smile Door ระบบประตูสร้างรอยยิ้ม Smile Door ด้วยสถานการณ์โควิด 19 จึงมีการสร้างระบบประตูที่เปิด-ปิดเองได้ โดยมีเซนเซอร์ สแกนใบหน้า หากมีรอยยิ้ม ประตูจะเปิดออก หากไม่มีรอยยิ้ม ประตูจะปิด ซึ่งสร้างประโยชน์ โดยการลดการสัมผัสที่ลูกบิดของประตู
9 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
จังหวัดเชียงใหม่
PlukPhuch นายบริวัฒน์ สงนุ้ย
นายเศรษฐพล ฤทธิ์เทวา
นายศิวกร เเสงบุญ
นายสิทธิรัตน์ มูลรัตน์
Smart Living IVP กระถางต้นไม้อัจฉริยะ Plant Box กระถางต้นไม้อัจฉริยะ ที่ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ โดยใช้เซนเซอร์วัดความชื้นของดิน ตรวจวัดสิ่งอื่นๆ ด้วย NPK Sensor และมีระบบตัดกำลังไฟ ด้วย Relay Module
10 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
จังหวัดเชียงใหม่
คิดไม่ออก นางสาวลลิตนภัส ปะสะสุข
นายกีรติ จิระวัฒนากูล
นางสาวศุภิสรา วีระ
นายปัณณธร งามสวย
Smart Farm Plant Box Plant Box กล่องปลูกต้นไม้อัจฉริยะ มีคุณสมบัติเร่งการเจริญเติบโตของพืช โดยการเปิดหลอดไฟ แล้วใช้เซนเซอร์ตรวจวัดความชื้น และความสว่าง ในขณะเดียวกันจะมีการใช้พลังงานจาก Solar Cell
11 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
จังหวัดเชียงใหม่
โก๊ะพาลุยย นายไทยเงิน ปินตา
นายรัตนนรินทร์ ยอดเรือน
นายนวพล ศรีบุญเรือง
นายชัยเวทย์ เขตเมืองมูล
Smart Living MRW Smoke Detector ระบบ MRW Smoke Detector ระบบแจ้งเตือนคนสูบบุหรี่ในห้องน้ำชายในโรงเรียน โดยใช้เซนเซอร์ Gas ตรวจจับควันบุหรี่ แล้วสามารถแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน LINE ได้
12 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม่
MidnightDev นายเทพบดินทร์ ใจอินสม
นายรัชชานนท์ มุขแก้ว
นายศุภโชค บุตรดีขันธ์
นายนนท​พรรษ​ วง​ษ์ก​ั​ณ​หา
Smart Living Smart Shopping Cart Smart Shopping Cart ระบบรถเข็นซื้อสินค้าอัจฉริยะ เพียงแค่นำสินค้าวางที่รถเข็นอัจฉริยะ ระบบจะทำการตรวจสอบ คำนวณราคาสินค้าจากผ่านกล้องด้วย Machine Learning, เมื่อสินค้าภายในร้านหมด ระบบสามารถแจ้งเตือนผ่าน Line ไปยังพนักงานเพื่อดำเนินการเติมสินค้าต่อไป
13 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่
Noobie นาย ภูตะวัน ฉิ่นยี่
นายภาณุพงศ์ เสียงเพราะ
นางสาวยูมิ มิยาตะ
นายชยางกูล ชัยวิวัธน์
Smart Farm ตู้ปลูกกัญชาอัจฉริยะ ตู้ปลูกกัญชาอัจฉริยะ สำหรับใช้ภายในครัวเรือน โดยมีความต้องการ ปลูกเพื่อใช้ในการรักษา ครอบคลุมตั้งแต่การเพาะเมล็ดถึงช่วงโตเต็มวัย โดยมีการกำหนดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ การใส่ปุ๋ยลงไป รวมถึงพัดลมระบายอากาศร้อน โดยใช้ Raspberry Pi ในการควบคุม
14 โรงเรียนรังษีวิทยา
จังหวัดเชียงใหม่
Child-sod นายนวพล พุทธชัย
นายปณต อุ่นคำเมือง
นายพีรณัฐ ยอดคำ
นายศุภวิชญ์ แก้วปั๋น
Smart Environment เครื่องวัดและเก็บก๊าซมีเทนอัตโนมัติ เครื่องวัดและเก็บก๊าซมีเทนอัตโนมัติ : ระบบการหมักเศษอาหารอัตโนมัติ ที่นำเศษอาหารมาหมัก เพื่อให้เกิดแก๊สมีเทน สามารถตรวจสอบปริมาณแก๊สภายในถัง เปิด/ปิดเติมแก๊สอัตโนมัติ พร้อมแจ้งเตือนข้อมูลผ่านจอ LCD แบบเรียลไทม์
15 โรงเรียนวารีเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
CricketMân นายปิยภูมิ ตนักษรานนท์
นายภณวัฒน์ มาละแซม
นายสิรวิชญ์ เอี่ยมตระกูล
นางสาวธัญญณัฐ คำเรืองฤทธิ์
Smart Farm Box-CRICKET MASTER Box-CRICKET MASTER กล่องเลี้ยงจิ้งหรีดอัจฉริยะ ที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงจิ้งหรีดจากการวิเคราะห์พฤติกรรมเสียงของจิ้งหรีด และปัจจัยต่างๆ ภายในกล่องเลี้ยง
16 โรงเรียนวารีเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
QC MANGOSTEEN นายศรีศุภดิตถ์ รัตนประเสริฐ
นายพัทริค อาโป เชดลอฟสกี้
นายภัทรพงศ์ ดวงคำ
นายนัธทวัฒน์ เขมัษเฐียร
Smart Farm เครื่องคัดแยกมังคุด โดยใช้เทคนิคประมวลผลภาพ เครื่องคัดแยกมังคุด มีระบบกล้อง Webcamera ตรวจคัดแยกจากสีสันของเปลือกมังคุด ระบบสามารถแบ่งคุณภาพของมังคุดโดยเรียงจากระดับคุณภาพจากเกรด A ถึง เกรด C และสามารถนับจำนวนมังคุดที่ผ่านการคัดเลือกโดยใช้แอปพลิเคชัน Blynk
17 โรงเรียนวิชัยวิทยา
จังหวัดเชียงใหม่
Wichai Wittaya Robotic club ด.ช.จิรัฏฐ์ พหลโยธิน
ด.ช.ฟาโรส ลักษณาภิรมย์
ด.ช.ธนภณ ตุงคะโหตร
ด.ช.กันต์ธีร์ ชวชาติ
Smart Living Dee For Drink ระบบกรองน้ำในโรงเรียนอัตโนมัติ Dee For Drink ระบบกรองน้ำในโรงเรียนอัตโนมัติ มีระบบลำโพงอธิบาย หรือบอกวิธีการใช้ดื่มน้ำที่ถูกต้อง ในระบบมีเครื่องกรองน้ำ RO และกล้องตรวจจับ รวมถึงมีการเพิ่มวิตามินในน้ำดื่มในโรงเรียน ให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น
18 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
SWCM Robotics นายจุลพงศ์ อินทะพันธ์
นายวิรุณ ขันทอง
นางสาวนันทิชา จันตา
นายเอกพล ลักษณาการ
Smart Living Smart Care (กล่องสุขภาพอัจฉริยะ) นวัตกรรมกล่องสุขภาพอัจฉริยะที่ควบคุมอุปกรณ์ที่ตรวจสอบสุขภาพ เตือนเวลาทานยาสำหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ โดยแจ้งเตือนด้วยเสียงออกจากลำโพง
19 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
จังหวัดลำพูน
Sby03 นายณัฐนันท์ สารธรรม
นายพริษฐ์ สมบูรณ์ญา
นายพิชิตชัย วงค์สุวรรณ
นายภูมิบดินทร์ จินดาศรี
Smart Living ตู้หยอดรักษ์ เติมบุญ ตู้หยอดรักษ์ เติมบุญ: นวัตกรรมตู้คัดแยกขวดน้ำอัตโนมัติ เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดสำหรับสัตว์เลี้ยง โดยหยอดขวดพลาสติกใส่ในตู้ใบที่หนึ่ง ซึ่งจะมีระบบตรวจจับภาพขวดน้ำพลาสติก และนับคะแนนสะสม และตู้ใบที่สอง ทำหน้าที่ให้อาหารเม็ด โดยคำนวณคะแนนสะสมจากระบบ Machine Learning
20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน
จังหวัดลำพูน
Brilliant Sby นายกิตโสภณ โสภณโภไคย
นายภัทรพล ดอกคำ
นายสมชาติ เครื่องแจ้
นางสาวไรวินทร์ โลหิตยา
Smart Living แผ่นรองแจ้งเตือนผู้ป่วยติดเตียง Smart Notification Pad แผ่นรองแจ้งเตือนผู้ป่วยติดเตียง Smart Notification Pad มีเซนเซอรืตรวจจับความชื้น เพื่อตรวจสอบได้ว่าผู้ป่วยได้ปัสสาวะแล้ว จะมีระบบแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน LINE ไปยังผู้ดูแลผู้ป่วยได้
21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
blueberry นายวีรภัทร ิสินธุพงษ์
นายณัฐชนน มณีรัตน์
นายศุภกานต์ ชัยสุข
นายกันตพงษ์ เตมีศักดิ์
Smart Living Crab Molting Detector ระบบคัดแยกปูนิ่มอัตโนมัติ ที่มีกล้อง Webcamera ตรวจสอบลักษณะปูนิ่มภายในฟาร์ม เมื่อพบว่าปูนิ่มลอกคราบ ระบบจะบันทึกข้อมูลด้วยรูปภาพ พร้อมแจ้งเตือนผ่านจอ LCD แบบเรียลไทม์ เพื่อลดภาระแก่เกษตรกร
22 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
จังหวัดเชียงราย
แจ่วฮ้อนทะเลเกาหลี007 นางสาวไอวรินทร์ ชื่นแสน
นางสาววรางคณา จิตวรางคณา
นายพศิน คำมูลเอ้ย
นายเมธัส แสงประชุม
Smart Environment UthokAlarm ระบบระบายน้ำในท่อในเมือง ระบบระบายน้ำในท่อ โดยมีการใช้บอร์ด Arduino pho 8266 แล้วมีการใช้เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ ตรวจสอบได้ว่าน้ำมีทิศทางการไหลมาที่จุดใด แล้วทำการแจ้งเตือนได้
23 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
จังหวัดเชียงราย
ต้มยำสุกี้หม้อรวม นายณัฏฐนันท์ แก้วแสงอินทร์
นายจิรภาส ทรัพย์ประกิต
นายทศพร ทำจริงจัง
นายณภัทร ชุ่มมงคล
Smart Living ระบบ WristBand บอกตำแหน่งผู้ป่วยอัลไซเมอร์ Smart bracelet for Alzheimer's patients กำไลข้อมืออัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ มีการใช้เซนเซอร์ GPS Module เพื่อตรวจสอบว่าผู้ป่วยอยู่ตำแหน่งใด หากมีการหลงทาง จะมีการแสดงสัญญาณเตือนด้วยหลอดไฟ และเสียงลำโพง
24 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
LOOKLIT ด.ช.ปณต เจริญวรรณ
นางสาวมัธยา ตระกูลลิ่มทอง
นางสาวธวัลรัตน์ ปันธิยะ
นางสาวศุภานัน ปาละ
Smart Living ระบบสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะ Smart Pet ระบบ Smart Pet โดยใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิของสัตว์เลี้ยงว่ามีอุณหภูมิปกติหรือไม่ ถ้าหากมีอาการตัวร้อน ระบบจะมีการแจ้งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน LINE
25 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
จังหวัดเชียงใหม่
อมก๋อยวิท นายภูริณัฐ วงค์น้อย
นางสาวเกศิญาภา แซ่ลิ้ม
ด.ญ.ปรียาภรณ์ กำมังละการ
นางสาวชาลิสา จันทร์ราชา
Smart Living Smart Care Kid ดูและเด็ก Smart care kids ระบบดูแลเด็กภายในบ้าน โดยมีการใช้เซนเซอร์ตรวจจับชีพจร มีเซนเซอร์ GPS ตรวจได้ว่าเด็กๆ กำลังเล่นอยู่ในบ้านตรงบริเวณใด หากมีอันตรายเกิดขึ้น แจ้งเตือนด้วยสัญญาณไฟและเสียงออกจากลำโพง
Voelas
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมู่ที่ 7 245 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

ฝ่ายประสานงานโครงการ

คุณณัฏฐกานต์ ผาสุข
โทร. 089-8343236
codekathon@itit.ac.th